I-K

I-K BIURO RACHUNKOWE

IWONA KOWALEWSKA

— FIRMA —

OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA

I-K Biuro Rachunkowe jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Właścicielką biura jest osoba posiadająca uprawnienia do usługowego powadzenia ksiąg rachunkowych nadane przez Ministra Finansów.

 

Biuro prowadzone jest przez osobę w wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarówno pełnej księgowości jak i ewidencji uproszczonych (książka przychodów i rozchodów, przychód ewidencjonowany, karta podatkowa).

 

Posiadamy pełen pakiet ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności.

 

Naszą zasadą jest indywidualne podejście do klienta bez względu na rozmiar prowadzonej działalności. W zakres usług wchodzi zarówno obsługa księgowo-podatkowa jak i kadrowo-płacowa.

 

— OFERTA —

KSIĘGI HANDLOWE

W ramach obsługi księgowo-podatkowej świadczymy usługi wynikające z przepisów prawa jak i indywidualnych potrzeb naszych klientów, przede wszystkim:

- pomoc w tworzeniu oraz wdrażaniu Polityki Rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont

- księgowanie dokumentów

- sprawdzanie dokumentów pod względem formalnych i rachunkowym

- sporządzanie sprawozdań finansowych

- naliczanie podatków oaz sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych

- sporządzanie deklaracji na potrzeby GUS

- prowadzenie pozostałych ewidencji wynikających z przepisów prawa (rejestry VAT, ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych)

- sporządzanie raportów finansowych według indywidualnych potrzeb klientów

-  pomoc w doborze optymalnych rozwiązań podatkowych

- reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi oraz ZUS

 

EWIDENCJE UPROSZCZONE

książka przychodów i rozchodów, przychód ewidencjonowany, karta podatkowa

Osoby fizyczne, spółki cywilne oraz spółki jawne osób fizycznych, prowadzące działalność gospodarczą, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż 2 mln euro z założenia są zwolnione z prowadzenia pełnej księgowości. Obowiązują ich, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, ewidencje uproszczone.

W ramach obsługi małych podmiotów świadczymy usługi w zakresie:

- prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

- naliczania podatków oraz sporządzania deklaracji i zeznań podatkowych

- prowadzenia pozostałych obowiązkowych ewidencji takich jak: ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia

- prowadzenie rejestrów VAT

- sporządzanie raportów finansowych według indywidualnych potrzeb klientów

- pomoc w doborze optymalnych rozwiązań podatkowych

- reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi oraz ZUS

 

Obsługa kadrowo-płacowa

W zakres obsługi kadrowo-płacowej wchodzą takie czynności jak:

- prowadzenie akt osobowych pracowników

- sporządzanie list płac

- sporządzanie umów cywilnoprawnych

- naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS

- sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS

- sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-4 oaz PIT-11

- bieżąca rejestracji pracowników w ZUS

- wszelkie inne czynności dotyczące kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej przewidziane umową

CENNIK

Ceny ustalane są indywidualnie z każdym klientem w zależności od liczby dokumentów, liczby zatrudnionych pracowników, charakteru prowadzonej działalności (produkcyjna, handlowa, usługowa)  oraz zakresu czynności przewidzianych w umowie.

—KONTAKT—

DO BIURA

I-K


BIURO RACHUNKOWE
IWONA KOWALEWSKA

 

telefon

665 805 895

email

biuro@iwonakowalewska.pl

BIURO:

UL. STRYJSKA 13
81-506 GDYNIA

 

BIURO RACHUNKOWE
IWONA KOWALEWSKA

I-K

I-K

BIURO RACHUNKOWE
IWONA KOWALEWSKA

I-K

BIURO RACHUNKOWE
IWONA KOWALEWSKA